(1)
Setyawan, A. Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Projected Motionmedia Dan Pembelajaran Menggunakan Projected Still Media Terhadap Hasil Belajar Passing Atas Pada Permainan Bolavoli. SNG 2018, 1, PEN-OR 1.