1.
Sasongko RD, Jumardi. Setu Babakan Setu Babakan: Kampung Betawi dalam Segi Historis: Kebudayaan Betawi, Sejarah Kampung Betawi Setu Babakan, Fungsi dan Manfaat Setu Babakan. JS [Internet]. 2021Oct.14 [cited 2022Sep.28];5(2):161-4. Available from: https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/1347