Norahsikin, Isnaini Leo Shanty and Tety Kurmalasari (2023) “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR HAND OUT DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF PADA TEKS PROSEDUR SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 KOTA TANJUNGPINANG ”, Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, 8(1), pp. 57-62. doi: 10.36526/santhet.v8i1.3010.