Norahsikin, Isnaini Leo Shanty, & Tety Kurmalasari. (2023). PENGEMBANGAN BAHAN AJAR HAND OUT DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF PADA TEKS PROSEDUR SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 KOTA TANJUNGPINANG . Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora, 8(1), 57-62. https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3010