(1)
Nur Syafarudin; Agus Mursidi. Local Maritime Kingdoms in the Nusantara Archipelago (Study of High School Social Studies History Textbook): Kerajaan-Kerajaan Maritim Lokal Di Nusantara (Kajian Buku Teks Pelajaran IPS Sejarah SMA). JS 2023, 8, 11-25.