Gatarina Nurani Oktavia, Mustika Fitri, and Sandey Tantra Paramitha. “ANALISIS TINGKAT WELL-BEING STUDENT-ATHLETE REMAJA SMP KOTA BANDUNG”. Jurnal Kejaora (Kesehatan Jasmani Dan Olah Raga), Vol. 8, no. 2, Nov. 2023, pp. 165-70, doi:10.36526/kejaora.v8i2.3092.