[1]
A. Murtaqi, D. Mubin, and W. Setiawan, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Gerak Meroda Dalam Senam Lantai Melalui Media Bola Gymnastic Pada Siswa Kelas VIII MTs Roudlotul Mutta’allimin”, KEJAORA, vol. 3, no. 2, pp. 202-208, Dec. 2018.