[1]
Nurma Indana Zulfa and Ayip M.R, “Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Kemampuan Dalam Mengamalkan Sila-Sila Pancasila Siswa Di Kelas VIII SMP Negeri 3 Singojuruh Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018”, JPPKn, vol. 2, no. 2, pp. 24-29, Apr. 2018.