Aldelina Gina Damayanti; Rosiana Ulfa; Bagus Setyawan. PROSES PENGERINGAN GABAH PADA INDUSTRI PEMBENIHAN PADI DI PT. PADI NUSANTARA MANGIR – ROGOJAMPI: Grain Drying Process at Rice Seed Industry PT. Padi Nusantara Mangir - Rogojampi. JURNAL TEKNOLOGI PANGAN DAN ILMU PERTANIAN (JIPANG), v. 4, n. 1, p. 8-12, 31 Mar. 2022.