Makmur, Ali, RahmiErdiansyah, SariSuci Indah, and RidhanaFita. 2022. “EVALUASI PREFERENSI PAKAN GAJAH SUMATERA (ELEPHAS MAXIMUS SUMATRANUS) DI PUSAT LATIHAN GAJAH HOLIDAY RESORT AEK RASO SUMATERA UTARA: EVALUASI PREFERENSI PAKAN GAJAH SUMATERA (ELEPHAS MAXIMUS SUMATRANUS) DI PUSAT LATIHAN GAJAH HOLIDAY RESORT AEK RASO SUMATERA UTARA”. JURNAL BIOSENSE 5 (2), 1-13. https://doi.org/10.36526/biosense.v5i2.2170.